Về vấn đề <Ủng hộ các cửa hàng ăn uống! Phiếu ăn uống hộ gia đình>

最終更新日 2021年4月26日

情報発信元 産業政策課

PAGE-ID:9689

Về vấn đề <Ủng hộ các cửa hàng ăn uống! Phiếu ăn uống hộ gia đình>

Đối phó với dịch bệnh chủng mới CORONA kéo dài,Tỉnh thành phố Echizen phát hành phiếu ăn uống tới các hộ gia đình để ủng hộ chuỗi cửa hàng kinh doanh ăn uống của Thành phố.

 

Từ cuối tháng 4,Phiếu ăn uống sẽ được phát đến từng hộ gia đình.Nhân viên bưu điện sẽ đến từng hộ gia đình phát phiếu,vui lòng đăng ký, ký tên.Trường hợp các chủ hộ vắng nhà,sẽ được bỏ vào hòm thư.Vui lòng làm thủ tục đăng ký lại một cách nhanh nhất.

VỀ VIỆC GỬIKÈM PHIẾU ỦNG HỘ ĂN UỐNG TỚI MỖI HỘ GIA ĐÌNH>

Chúng tôi đã phát hành gửi phiếu ăn uống, có thể sử dụng được tại các chuỗi cửa hàng ăn uống trong thành phố tới mỗi hộ gia đình

Vui lòng sử dung trang Web để kiểm tra cửa hàng có thể sử dụng được phiếu ăn uống.

Trước khi sử dụng vui lòng kiểm tra những lưu ý sau đây.

Khi ăn uống tại các cửa hàng đã đăng ký trên địa bàn thành phố,nếu bạn đưa vé ra bạn có thể được giảm giá cho số tiền bạn cần chi trả.

Thời hạn đến ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Không nhận được tiền dư

Website→https://insyoku-ouen-echizen.com

Nội dungphiếu ăn.

Mỗi hộ gia đình một người sẽ được nhận phiếu ăn trị giá 10.000yen.<500yen x 20 phiếu>

Phiếu có thời hạn sử dụng đến cuối thang 9 năm 2021<Sau tháng 9 hết hạn sử dụng>

<Ngày dự định phát phiếu từ cuối tháng 4>

Nhóm đốitượng.

Có địa chỉ sinh sống trong thành phố kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2021.

1.Trẻ em dưới 18 tuổi.

2.Người gặp khó khăn trong cuộc sống.< Đối với các trường hợp đặc biệt,sẽ được bên Hội đồng XH phúc lợi thành phố hướng dẫn>

CÓ THỂ SỬ DỤNG CHUỖI CỬA HÀNG.

Chuôic cửa hàng trong nội thành phố khoảng 180 cửa hàng.

Khi phiếu ăn uống được phát hành< chung tuần cuối tháng 4> vui lòng xác nhận trên trang thông báo chuỗi cửa hàng.

Website→https://insyoku-ouen-echizen.com

 

情報発信元

産業観光部 産業政策課

受付時間月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)